ACIDI BORICI SOL. 3%                                 3% rastvor borne kisjeline

Acidi borici solutio 3% sadrži 3% vodeni rastvor borne kisjeline. Upotrebljava se za obloge pri udarcima, uganućima i oteklinama, kao blagi antiseptik i keratoplastik. Djeluje na gljivična oboljenja kože i sluzokože. Spriječava rast Candide albicans na sluzokoži. Rastvor ne koristiti na većim površinama kože jer može doći do apsorpcije znatne količine borne kisjeline kroz kožu a time i sistemske toksičnosti. Rastvor ne koristiti kod odojčadi i djece do 3 godine starosti.

Prije upotrebe preparata, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

Čuvati na temperaturi do 25°C.